Orkester, vad är det?

En orkester är en större grupp människor som spelar instrument. I en orkester är instrumenten uppdelade i olika sektioner, för att skapa en balans och därmed ett bättre ljud. En orkester kan spela en variation av olika sorters musikstilar. Vad för slags musik som spelas beror helt på vilken slags genre en orkester inriktat sig mot.

En orkester kan ha allt ifrån enbart instrument till att de har med sångare, solister och liknande. Det finns de orkester som spelar helt på improvisation, medan vissa kanske har en dirigent.

Det finns alltså egentligen inga rätt eller fel på det viset, men det finns ändå en del grupperingar. När folk hör ordet orkester tänker de kanske ofta på en stråkorkester eller symfoniorkester.

En stråkorkester är en orkester som spelar mycket från den romantiska epoken. Detta är musik man även ofta hör i film. Detta är en orkester som bara har en sektion, stråkinstrument. Här räknas olika violininstrument in, och även kontrabasen.

En symfoniorkester är en större orkester. Denna grupp spelar en hel del romantisk och modernistisk musik. Här har man ofta med de flesta sektionerna. Stråkinstrument, blåsinstrument, slagverk och träblåsinstrument.

Det finns såklart ännu fler grupperingar, men dessa två är de som flest känner igen och tänker på.

En orkester brukar ofta behöva repetera väldigt mycket, eftersom det är så många individer med som behöver bli samspelta. Detta innebär inte bara att man ska kunna spela musik tillsammans, utan även att man ska kunna jobba ihop.

Orkestrar som spelar på improvisation behöver ändå känna att de kan lita på varandra och få det att fungera, kanske ännu mer än de som går efter fast schema.

Det finns de orkester som är fasta, och kanske har låtar att välja mellan. Dessa behöver kanske inte heller lika lång repetitionstid som orkestrar som sätts ihop tillfälligt för festivaler och liknande.

De orkestrar som improviserar är ofta mindre, och är baserade på gruppens genre. Oftast brukar man begränsa improvisation till soloinsatser, då det kan bli både rörigt och konstigt om hela orkestern börjar improvisera stycken, eftersom risken är stor att det inte alls passar ihop.

En dirigent brukar vara den som styr takten på gruppen, och är något de flesta orkestrar väljer att ha eftersom det är svårt att få en så stor grupp att spela i exakt samma takt utan en person som styr dem. Mindre orkestrar har istället ofta en kapellmästare. Vilket också är en ledare.