Funktionsnedsättning med CP-skada

funktionsnedsättningCP, cerebral pares, innebär att rörelseförmågan är påverkad hos den drabbade personen. En sådan funktionsnedsättning kan vara antingen lindrig, så att den knappt märks, eller svårare och mer begränsande i vardagen. Det finns olika typer av CP, den vanligaste är spastisk CP, som innebär att vissa muskler är spända och kan inte slappna av. Man kan också ha ofrivilliga rörelser i hela kroppen eller svårt med balans och samordning av sina rörelser. Epilepsi, nedsatt syn eller hörsel är andra exempel som beror på att hjärnan inte fungerar som vanligt.

Nedsättningen beror på att hjärnan har fått en skada någon gång innan personen blev två år, antingen innan man föddes, under förlossningen eller senare.

I dag finns det goda möjligheter att behandla den här typen av funktionsnedsättning. När en familj fått beskedet att deras barn har en CP-skada – efter en läkarutredning – får barn och föräldrar stöd. Det innebär att ett habiliteringsteam finns tillgängliga med exempelvis sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, specialpedagog och kurator. En läkare är också alltid knuten till teamet. Tillsammans med föräldrarna samverkar teamet kring barnet för att minska dess funktionsnedsättning. Barnet får också olika hjälpmedel som behövs för att göra det enklare att leva med en funktionsnedsättning.

Läs mer om symtom, behandling, träning och mycket mer på sjukvårdssajten www.1177.se/.