Orkester och instrument

I en orkester finns det oftast vissa sektioner av instrument, detta för att få fram en balans. Sektionerna innehåller ofta liknande instrument, och sitter oftast bredvid varandra i en orkester.

En stråksektion räknar in instrument så som kontrabas samt de som tillhör violinfamiljen. En orkester innehåller även sektioner så som träblåssektion, vilket räknar in flöjt, klarinett, oboe och fagott. Vid vissa tillfällen kan man även räkna in saxofon här. Många av träblåsmusikerna i en orkester kan spela flera instrument.

Sedan har vi brassektion vilket är trumpet och trombon, samt flera andra instrument beroende på situationen. I en orkester finns även slagverkssektion samt kompsektion. Den sista används inte i alla sorters orkestrar, och innehåller oftast trummor, bas och ett ackordinstrument.

Där kan finnas fler sektioner, helt beroende på vad för slags musik och genre orkestern inriktar sig mot.

Vissa instrument är mer åtråvärda än andra, och ofta kan det hända att man söker en plats som till exempel förste violinist och liknande. Detta beror såklart på vad för instrument man spelar, men att få förste stolen är oftast mer åtråvärt än de andra, och det finns de orkestrar som har auditions för dessa platser. Detta för att den som är mest värd platsen ska få den. Detta även om en orkester är en grupp där alla behövs.